Ophthamed

Cenník

October 1, 2020 • ☕️ 1 min read

1a. vyšetrenie predného segmentu oka 40,00 €
1b. očné vyšetrenie pri nástupe do zamestnania 35,00 €
2a. ošetrenie cudzieho telieska spojovky 35,00 €
2b. ošetrenie cudz. telieska rohovky 45,00 €
3a. kontrolné očné vyšetrenie 30,00 €
3b. preventívne očné vyšetrenie - základné 40,00 €
3c. vyšetrenie k vodičskému preukazu 50,00 €
3d. kompletné- diferenciálne vyšetrenie glaukómu 50,00 €
3e. vyšetrenie oka vrátane očného pozadia 70,00 €
3f. vyšetrenie zorného poľa- perimetria 25,00 €
4a. predpis sférickej korekcie 40,00 €
4b. predpis korekcie cylindr. alebo do diaľky a blízka 50,00 €
5a. operácia v okolí oka bez sutury 35,00 €
5b. operácia v okolí oka so suturou 60,00 €
6a. prieplach slzného kanálika 30,00 €
6b. prieplach slzných ciest opakovaný 25,00 €
6c. implantácia zátok slzných ciest (punctum plug) 90,00 €
7. infúzna liečba (5x) 150,00 €
8. konzultácia á15min 25,00 €
9. poplatok za neodôvodnenú neúčasť na vyšetrenie 20,00 €
9b. kontrola IOT 10,00 €
9c. vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu a pod. 20,00 €
9d. štartér 12,00 €
zaškolenie manipulácie s KŠ + štartér + 2 kusy KŠ 40,00 €