Ophthamed

Služby

October 4, 2020 • ☕️ 2 min read

Prehľad služieb, ktoré poskytuje súkromná očná ambulancia v Žiline

Kontakt

October 3, 2020 • ☕️ 1 min read

Hľadáte email a teledón na súkromnú očnú ambulanciu? Tu sa dozviete aj aké sú naše otváracie hodiny.

Cenník

October 1, 2020 • ☕️ 1 min read

Prehľad cien za jednotlivé služby

Rady chorému

December 6, 2019 • ☕️ 4 min read

Niekoľko rád od očného lekára pre pacientov očnej ambulancie.

Slnečné okuliare

August 1, 2019 • ☕️ 3 min read

Ochráňte si oči. Praktické rady od lekára ako udržať oko v bezpečí počas leta.

Suché oko

May 11, 2019 • ☕️ 2 min read

Predstavuje 20% pacientov, ktorí navštívia očnú ambulanciu.

Vekom podmienená degenerácia makuly

April 16, 2019 • ☕️ 4 min read

Ak máte vek nad 60 rokov, fajčíte, máte modrú alebo zelenú farbu dúhoviek očí, dajte si otestovať oči u lekára.

Amocia sietnice

March 16, 2019 • ☕️ 3 min read

Odlúpenie sietnice je vážne ochorenie oka, ktoré vzniká najčastejšie u ľudí v strednom a vyššom veku a veľmi často v súbehu s nejakým iným očným ochorením alebo úrazom oka.