Súkromná očná ambulancia v Žiline MUDr. Blandína Lipková, PhD.

We speak English
Wir sprechen Deutsch Wir sprechen Deutsch
Parlare italiano Parlare italiano

Kontakt na Ophthamed

MUDr. Blandína Lipková, PhD.
Ul.J.Kovalíka 33
010 01 Žilina
Mobil: +421 905 838 403
Pevná linka: +421 41 724 2807
EMAIL MUDr. Blandína Lipková, PhD.
blandina.lipkova@gmail.com
ophthamed@stonline.sk

Odinačné hodiny

Pondelok - Piatok : po 16:00 h
na základe tel. objednania
mimoriadne aj cez víkend

Oko je najdôležitejší zmyslový orgán- získavame ním až 90% informácií z okolia, ktoré nás obklopuje. Žijeme v hektickej dobe, ktorá kladie aj na naše oči obrovské nároky. Oči si preto zaslúžia odborné sledovanie a dohľad. Práve preventívne vyšetrenie očí dokáže včas odhaliť príčinu, ktorá by mohla viesť k zníženiu zraku, ba až ohrozeniu života.
Očnú ambulanciu sme zriadili ako odpoveď na podnety tých, ktorí požadujú nielen odbornú pomoc, ale aj nadštandardnú osobnú starostlivosť a pozornosť. V ambulancii sa snúbi tesné spojenie príjemného prostredia s kvalitným, moderným vybavením a skúsenosťami personálu.
Moju prax predstavuje ambulantná starostlivosť aj očné operácie (ich spektrum zahŕňa fakoemulzifikáciu katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, pars plana vitrektómiu, vrátane endolaserového ošetrenia sietnice a peelingu MLI, ďalej fotorefraktívnu keratektómiu a LASEK). Taktiež mám skúsenosti s viacerými druhmi laseru. S prednáškami a postermi sa zúčastňujem na slovenskom odbornom fóre a aj v zahraničí.
Zúčastnila som sa mnohých kurzov a odborných stáží, veľkým prínosom bola najmä účasť v Mníchove a v Antverpách. Absolvovala som atestačnú skúšku 2.stupňa a odborný test Basic Science Assessmet of International Council of Ophthalmology a v roku 2012 som úspešne ukončila doktorandské štúdium v svojom odbore.
Naším poslaním je pracovať na čo najvyššej úrovni- tak, aby naše odborné skúsenosti a individuálny prístup ku každému, priniesli zdravie Vašim očiam, a pritom sme napĺňali zásady Hippokratovej prísahy. Naším ocenením bude spokojnosť tých, ktorí sa rozhodnú pre vyšetrenie či liečbu u nás.

Ponúkame Poskytujeme

Cenník

1. vyšetrenie predného segmentu oka 35,00 €
2a. ošetrenie cudzieho telieska spojovky 25,00 €
2b. ošetrenie cudz. telieska rohovky 40,00 €
3a. kontrolné očné vyšetrenie 25,00 €
3b. preventívne očné vyšetrenie - základné 30,00 €
3c. vyšetrenie k vodičskému preukazu 35,00 €
3d. kompletné očné vyšetrenie a konzultácia 50,00 €
3e. diferenciálne vyšetrenie glaukómu 60,00 €
3f. vyšetrenie a 1.aplikácia KŠ 35,00 €
3g. vyšetrenie očného pozadia 50,00 €
3h. vyšetrenie zorného poľa- perimetria 25,00 €
4a. predpis sférickej korekcie 30,00 €
4b. predpis korekcie cylindr. alebo do diaľky a blízka 40,00 €
5a. operácia v okolí oka bez sutury 30,00 €
5b. operácia v okolí oka so suturou 50,00 €
6a. prieplach slzného kanálika 25,00 €
6b. prieplach slzných ciest opakovaný 20,00 €
6c. implantácia zátok slzných ciest (punctum plug) 75,00 €
7. infúzna liečba (5x) 150,00 €
8. konzultácia á15min 20,00 €
9. poplatok za neodôvodnenú neúčasť na vyšetrenie 20,00 €
9b. kontrola IOT 10,00 €
štartér 11,00 €
zaškolenie manipulácie s KŠ + štartér + 2 kusy KŠ 25,00 €
opakovaná kontrola do 7 dní 10,00 €Vyšetrenie očí

Vyšetrenie očí

Vyšetrenie očí

Vyšetrenie očí

Vyšetrenie očí

Vyšetrenie očí